Spoločnosť GSK získala dve ocenenia v rebríčku TOP firemný filantrop 2012

Spoločnosť GlaxoSmithKline Slovensko získala dve ocenenia v rebríčku TOP firemný filantrop 2012. Stala sa víťazom v kategórii stredne veľkých firiem a získala aj ocenenie pre firmu, ktorá venovala najvyšší celkový objem darov v pomere k zisku spoločnosti.

S mottom „Zodpovednosť prináša úspech. Úspech prináša zodpovednosť“ udeľovalo včera Fórum donorov a Klub firemných darcov v spolupráci s magazínom Forbes a za odbornej garancie audítorskej spoločnosti PriceWaterhouseCoopers už po ôsmykrát ocenenia TOP firemný filantrop. Je to jediný rebríček na Slovensku, ktorý sleduje firemných darcov na základe výšky darovaných prostriedkov do filantropických, charitatívnych či dobrovoľníckych aktivít.

Do rebríčka TOP firemný filantrop 2012 sa prihlásilo 19 spoločností, ktoré darovali v roku 2011 na verejnoprospešné účely spolu takmer 7,2 milióna eur. Farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK) Slovensko patrí medzi zakladajúcich členov Klubu firemných darcov pri Fóre donorov a vďaka systematickej podpore filantropie a charitatívnym aktivitám sa v rebríčku TOP firemný filantrop umiestňuje pravidelne. Tento rok sa GSK stalo víťazom v kategórii Celkový objem darov stredne veľké firmy, ako aj v kategórii Pomer zisku a darov.

Obe ocenenia prevzal generálny riaditeľ GSK Slovensko Charles Hackett. „Každá úspešná spoločnosť by mala dbať okrem svojho úspechu aj na to, aby prinášala úžitok spoločnosti, v ktorej podniká a vracala časť svojich ziskov späť do komunity. Som hrdý, že pracujem vo firme, ktorá celosvetovo systematicky podporuje charitatívne a verejnoprospešné aktivity a pomáha tým, ktorí to potrebujú,“ povedal.

Na Slovensku podporuje spoločnosť GSK tých najzraniteľnejších – deti, invalidov, sociálne znevýhodnených ľudí, pacientov a seniorov. Aktívnu podporu zameriava na oblasť zdravotnej prevencie, vzdelávania a osvety, obhajoby práv znevýhodnených skupín a integrácie. Prostredníctvom Fondu GSK udeľuje dvakrát ročne finančné granty projektom, ktoré pomáhajú rúcať bariéry a zdravotne či sociálne znevýhodnených začleňujú plnohodnotne a hlavne dlhodobo do spoločnosti. GSK spolupracuje s pacientskymi skupinami a tiež iniciuje aktivity, ktorých cieľom je riešiť závažné celospoločenské problémy - napríklad projekt Kričím telom s cieľom zvyšovať povedomie o ochorení mentálna anorexia a bulímia či projekt podpory zdravia v rómskych komunitách. Zamestnanci GSK sa každoročne zapájajú do Dní dobrovoľníctva a iných dobročinných aktivít, ako sú napríklad finančné zbierky pre ľudí postihnutých prírodnými katastrofami, zbierka šatstva pre sociálne slabé rodiny či dobrovoľné darovanie krvi. Spoločnosť GSK verí, že odovzdanie časti ziskov v prospech komunít, ktoré to najviac potrebujú, nie je o krátkodobej obchodnej výhode, ale je to prirodzená súčasť správania sa každej zodpovednej spoločnosti.

Cieľom rebríčka TOP firemný filantrop je priniesť kvantitatívne dáta o firemnom darcovstve na Slovensku, zvýšiť povedomie o filantropii, ako aj vyzdvihnúť firmy, ktoré venujú časť svojho zisku na pozitívne zmeny v spoločnosti. Súčasťou tohtoročného podujatia bolo aj vyhlásenie prvého Dňa filantropie a vznikli dve nové kategórie oceňujúce ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj filantropie – Filantrop roka a Zamestnanec roka. Filantropom roka 2012 sa stal rímskokatolícky kňaz Anton Srholec.
 Výzva pre rakovinu
Výzva pre rakovinu
Rakovina je celosvetovo hlavnou príčinou smrti.